Никога не ви се дава някакво желание, без да ви бъде дадена възможността да го изпълните. Но може да се наложи да се потрудите за това.