Песимистът вижда трудността във всяка възможност, оптимистът вижда възможността във всяка трудност.